Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Advocaat

Stefan studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Hij begon zijn loopbaan in 1996 als juridisch adviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in het Westland. Sinds 2002 is hij advocaat. Na ruim twee jaar in de fusie- en overnamepraktijk van een middelgroot kantoor te hebben gewerkt, is hij in 2004 overgestapt naar Wessel Tideman & Sassen advocaten in Den Haag. Daar heeft hij zich toegelegd op de ondernemings- en vastgoedpraktijk, ook op het gebied van het bestuursrecht – denk aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. Hij voltooide in 2006 de postacademische specialisatieopleiding Onroerend Goed van de Grotius Academie en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht. Daarnaast heeft hij zich in het erfrecht bekwaamd. Kortom, Stefan is een veelzijdig advocaat met ruime ervaring. Sinds 1 januari 2017 werkt hij voor Beelaard Breetveld Advocaten. Hij benadert geschillen kritisch en probeert deze praktisch en vlot tot een goed einde te brengen, in minnelijk overleg als dat kan, maar desnoods door middel van een procedure.

Mr. S.A.P. van den Berg heeft in het rechtgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • burgerlijk procesrecht.

Artikelen door Stefan van den Berg