Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Stefan van den Berg

Advocaat

Stefan studeerde burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. Hij begon zijn loopbaan in 1996 als juridisch adviseur bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in het Westland. Sinds 2002 is hij advocaat. Na ruim twee jaar in de fusie- en overnamepraktijk van een middelgroot kantoor te hebben gewerkt, is hij in 2004 overgestapt naar Wessel Tideman & Sassen advocaten in Den Haag. Daar heeft hij zich toegelegd op de ondernemings- en vastgoedpraktijk, ook op het gebied van het bestuursrecht – denk aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhaving. Hij voltooide in 2006 de postacademische specialisatieopleiding Onroerend Goed van de Grotius Academie en is lid van de Vereniging voor Bouwrecht. Daarnaast heeft hij zich in het erfrecht bekwaamd. Kortom, Stefan is een veelzijdig advocaat met ruime ervaring. Sinds 1 januari 2017 werkt hij voor Beelaard Breetveld Advocaten. Hij benadert geschillen kritisch en probeert deze praktisch en vlot tot een goed einde te brengen, in minnelijk overleg als dat kan, maar desnoods door middel van een procedure.

Mr. S.A.P. van den Berg heeft in het rechtgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • huurrecht en erfrecht.

Artikelen door Stefan van den Berg

Corona

De eerste coronazaak heeft zich aangediend: ontslag op staande voet van een werknemer die wat al te enthousiast een collega werknemer heeft omhelsd. Vraag is of dit ontslag stand zal houden bij de kantonrechter. Wordt vervolgd. Lees meer

Corona-Maatregelen

Gelet op de verruiming van de corona-maatregelen is ons kantoor per 11 mei 2020 beperkt open. Het beleid is dat wij alleen cliënten toelaten waarvan we met zekerheid weten dat zij gezond zijn, vandaar dat de volgende vragen aan u worden gesteld: • heeft u of een van... Lees meer