Werkgeversaansprakelijkheid

Op 7 juni jl. heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid. Hieronder nog even de punten op een rij, welke tot werkgeversaansprakelijkheid in het kader van medische aandoeningen, kan leiden. De stand van zaken tot 7...