Verkrijgende en bevrijdende verjaring van een stuk grond

Inleiding Een stuk grond kan door ‘bevrijdende verjaring’ na een periode van twintig jaar van eigenaar wisselen. Voor deze vorm van verjaring geldt de er sprake moet zijn van het in bezit nemen van het stuk grond. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van goede trouw....

De uitzendovereenkomst: geen allocatie vereist

Inleiding De naam die partijen aan een overeenkomst geven is niet doorslaggevend. Het gaat erom hoe de overeenkomst wordt ingevuld. Voor de praktijk is het van (groot) belang of een arbeidsovereenkomst als een uitzendovereenkomst kan worden gekwalificeerd. De...

Koop van een huis: geschikt voor normaal gebruik?

Inleiding Wie een huis koopt zal zich vooral bezig houden met de aanstaande verhuizing en het in gedachten alvast inrichten van het huis. Het minder leuke papierwerk is echter van doorslaggevend belang bij de beoordeling of het huis voldoet aan de gerechtvaardigde...