Ontslag op staande voet niet automatisch reden voor weigeren WW.

Ontslag op staande voet is niet altijd een grond voor weigering WW. De bestuursrechter steekt met deze uitspraak een stokje voor de weigering van de WW-uitkering door het UWV. Het ontslag op staande voet was gegeven naar aanleiding van een handgemeen (werknemer en...

College van Afgevaardigden stemt in met No cure no pay

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft ingestemd met een experiment, waarbij in letselschadezaken kan worden geprocedeerd op basis van “no cure no pay”of beter: “no win no fee”. In dit systeem van resultaat gerelateerde beloning...

Ontslagaanvragen Dixons afgewezen; the full story!

Ontslagaanvragen Dixons afgewezen; the full story! Vorige week heb ik een item geplaatst onder het kopje: 203 ontslagaanvragen Dixons afgewezen. Nu is gebleken dat een en ander toch wat anders ligt. In de ontslagaanvraag van Dixons (BAS Group) van 23 april 2013 stond...

Dixons

Op 1 juli jl. heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna het UWV) de massale ontslagaanvraag van Dixons afgewezen. Dixons stelde zich op het standpunt dat 220 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen, er werden 203 ontslagaanvragen ingediend. Volgens...

Voorlopige tenuitvoerlegging voorwaardelijke straf. Leemte in de wet?

Al sinds ongeveer een jaar of twee bestaat voor de Officier van Justitie de mogelijkheid om de aanhouding te bevelen van een persoon die eerder tot een voorwaardelijke straf is veroordeeld en waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat hij zich in de proeftijd niet aan...

College van Afgevaardigden stemt in met nummerherkenning

Op 25 juni 2013 heeft het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten ingestemd met voortzetting van het systeem van nummerherkenning. Eerder was de medewerking opgeschort nadat was gebleken dat de politie telefoongesprekken tussen advocaten en...