Transitievergoeding na ontslag bij twee jaar ziekte

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken...

Een pikant ontslag

“Werknemer bestelt striptease met slagroom en zweepje voor zichzelf”, kopte de Telegraaf. Hoewel de journalist te kort door de bocht gaat, klopt het dat de werknemer werd ontslagen na een pikante jubileumviering. De rechter oordeelde dat er sprake was van...

Pro Deo advocaten haken af

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand wanneer dit nodig is. Ook mensen die weinig inkomen hebben. In Nederland bestaat daarom de toevoeging, wellicht beter bekend onder de benaming Pro Deo. Ook ons kantoor staat cliënten veelvuldig op basis van een toevoeging bij. De...

Verkrijgende en bevrijdende verjaring van een stuk grond

Inleiding Een stuk grond kan door ‘bevrijdende verjaring’ na een periode van twintig jaar van eigenaar wisselen. Voor deze vorm van verjaring geldt de er sprake moet zijn van het in bezit nemen van het stuk grond. Er hoeft daarbij geen sprake te zijn van goede trouw....

De uitzendovereenkomst: geen allocatie vereist

Inleiding De naam die partijen aan een overeenkomst geven is niet doorslaggevend. Het gaat erom hoe de overeenkomst wordt ingevuld. Voor de praktijk is het van (groot) belang of een arbeidsovereenkomst als een uitzendovereenkomst kan worden gekwalificeerd. De...