Werkgeversaansprakelijkheid

Op 7 juni jl. heeft de Hoge Raad een tweetal arresten gewezen in het kader van de werkgeversaansprakelijkheid. Hieronder nog even de punten op een rij, welke tot werkgeversaansprakelijkheid in het kader van medische aandoeningen, kan leiden. De stand van zaken tot 7...

Ontslag op staande voet niet automatisch reden voor weigeren WW.

Ontslag op staande voet is niet altijd een grond voor weigering WW. De bestuursrechter steekt met deze uitspraak een stokje voor de weigering van de WW-uitkering door het UWV. Het ontslag op staande voet was gegeven naar aanleiding van een handgemeen (werknemer en...

College van Afgevaardigden stemt in met No cure no pay

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft ingestemd met een experiment, waarbij in letselschadezaken kan worden geprocedeerd op basis van “no cure no pay”of beter: “no win no fee”. In dit systeem van resultaat gerelateerde beloning...

Ontslagaanvragen Dixons afgewezen; the full story!

Ontslagaanvragen Dixons afgewezen; the full story! Vorige week heb ik een item geplaatst onder het kopje: 203 ontslagaanvragen Dixons afgewezen. Nu is gebleken dat een en ander toch wat anders ligt. In de ontslagaanvraag van Dixons (BAS Group) van 23 april 2013 stond...

Dixons

Op 1 juli jl. heeft het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (hierna het UWV) de massale ontslagaanvraag van Dixons afgewezen. Dixons stelde zich op het standpunt dat 220 arbeidsplaatsen kwamen te vervallen, er werden 203 ontslagaanvragen ingediend. Volgens...