Corona

De eerste coronazaak heeft zich aangediend: ontslag op staande voet van een werknemer die wat al te enthousiast een collega werknemer heeft omhelsd. Vraag is of dit ontslag stand zal houden bij de kantonrechter. Wordt vervolgd.

Corona-Maatregelen

Gelet op de verruiming van de corona-maatregelen is ons kantoor per 11 mei 2020 beperkt open. Het beleid is dat wij alleen cliënten toelaten waarvan we met zekerheid weten dat zij gezond zijn, vandaar dat de volgende vragen aan u worden gesteld: • heeft u of een van...

Toevoegingen op de tocht

Maandag 24 september 2018 kwamen zeer verontrustende berichten naar buiten over het verstrekken van toevoegingen aan min- en onvermogenden. Minister Dekker zou van plan zijn het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand de nek om te draaien en alleen nog...

Transitievergoeding na ontslag bij twee jaar ziekte

De Tweede en Eerste Kamer hebben een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers een compensatie kunnen krijgen voor de transitievergoeding die zij aan langdurig zieke werknemers hebben betaald. In het wetsvoorstel wordt verder geregeld dat een bij cao afgesproken...

Een pikant ontslag

“Werknemer bestelt striptease met slagroom en zweepje voor zichzelf”, kopte de Telegraaf. Hoewel de journalist te kort door de bocht gaat, klopt het dat de werknemer werd ontslagen na een pikante jubileumviering. De rechter oordeelde dat er sprake was van...